Eva Wetterdal

 

Varje organisation har ett uppdrag och förväntningar på resultat. Det gäller den idéburna organisationen lika mycket som den affärsdrivna eller den med ett samhällsuppdrag.

 

När fler intressen gör sig hörda, när det hakar upp sig eller när förutsättningarna förändras – då kan det hjälpa med ett nytt par ögon. Nya ögon som ger nya infallsvinklar, både över de stora penseldragen liksom den personliga berättelsen.

 

Jag genomför organisationsanalyser, hjälper till att utveckla en metod för styrning och stöder organisationen när den ska ta position.

 

För att lyckas i längden krävs att uppdraget är glasklart i organisationens alla delar så att alla medarbetare vet sin roll och sin uppgift. Då kan alla medverka maximalt utifrån sin fulla potential.

 

Jag lyssnar, intervjuar, driver workshops, tydliggör och analyserar. Allt för att identifiera organisationens förmåga, drivkrafter och kompetenser. Jag formulerar möjliga strategier och aktiviteter för genomförande.

 

Elliot Jacgues teori om den rekivista organisationen använder jag som modell för styrning av en organisation.

 

Som chef är du den ensammaste personen i organisationen. Det är du som fattar och hanterar många beslut – och det är du som har det slutgiltiga ansvaret.

 

Jag stöder chefer i enskilda samtal, där vi tillsammans undersöker möjligheter och hittar vägar förbi de hinder som står i vägen för utveckling. Tillsammans hittar vi nya perspektiv på kända frågor. Vi skapar en grund för dig att stå på inför nya val och beslut.

 

Allt för att du ska hitta dina styrkor och använda dem.

 

Jag tror på enkelhet, de goda berättelsernas kraft och människans egen styrka. Och jag tror på din möjlighet till utveckling.

 

Vi samtalar under en längre period med flera tillfällen eller enstaka gånger, dina behov avgör.

 

Att vara förberedd på det som väntar är en framgångsfaktor för organisationen. Att våga ta sikte på något som vi egentligen inte vet tillräckligt mycket om, att skapa enkla strategier för långsiktiga behov och att se på kompetens på nya sätt bidrar till att skapa organisationens framtid.

 

Ledarskap skiftar och utförs inte längre av ett fåtal. Därför krävs det att vi kan formulera nya frågor och pröva nya vägar till svaret på vilken kompetens som ger bäst resultat.

 

Att anställa och att börja ett nytt uppdrag innebär en stor investering för bägge parter. Vid en rekrytering stöder jag organisationen att identifiera sina faktiska behov och undersöker kandidatens förmåga, hens drivkrafter och kompetens.

 

För att behålla och utveckla behöver alla medarbetares behov vara kända – så att de kan matchas mot organisationens utveckling. Jag erbjuder metoder för att identifiera och matcha de behov som finns.

 

Vid neddragningar kan jag stötta med rådgivning och arbetsrättslig kompetens.

 

Jag erbjuder avgränsade projekt för att bygga upp, utveckla och genomföra nya strategier, men också löpande rådgivning.

2016.12.15  09.39.50  lovestrandell.com  [eva] BILDNRKA2_3060

Om mig

I mer än 30 år har jag samlat på mig kompetens och erfarenhet som organisations- ledarskaps- och samtalskonsult, som personaldirektör och som chef. Idag är jag verksam i ett par styrelser.

 

Grundutbildningen skedde vid Göteborgs Universitet där jag tog en fil. kand i beteende- och samhällsvetenskap påbyggt med studier i bland annat statskunskap.

 

Senare har jag gått en grundutbildning i systemisk terapi (två år), tagit diplom i organisationspsykologi och gått Executive HR Program vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

Jag vet att det går att hitta enkelheten i en komplicerad omvärld och att varje människa kan påverka framtiden tillsammans med andra. Det goda samtalet finns.

Kontakt

Mailadress: eva@wetterdal.se

Telefon: +46 703 78 53 59

Postadress: Birgers gränd 1, 621 56 Visby

LinkedIn: Eva Wetterdal

Org.nummer: 556816-0500